تاریخچه پیدایش لباس کار

تاریخچه پیدایش لباس کار

تاریخچه پیدایش لباس کار

تاریخچه ظهور لباس کار به پوشیدن لباس های فرم‌ یکدست به وسیله سربازها و ورزشکارها بر میگردد. اما ریشه این تاریخ به قاره اروپا بر‌می‌گردد.

در اوایل دوره فدرالی در اروپا برای نمایش وفادار بودن به حزب و یا گروهی خاص, از بج نشان و لوگوی مخصوص به همان حزب استفاده می‌شد. تا اواسط قرن چهارده میلادی ، استفاده از بج وسیع ترو پرکاربردتر شد و نوعی مشخصه‌ برای شناسایی خدمتکارها بر روی لباسی که هنگام کار بر تن داشتند استفاده می شد . همچنین در هر یک از کاخ های سلطنتی طیف رنگ خاصی برای لباس کار خدمتکارها استفاده می شد و درحال حاضر نیز در برخی از کاخ های خاندان سلطنتی, از این نوع مدل لباس کار برای خدمتکارها استفاده می شود . دلیل اصلی که در آن دوران برای پوشیدن لباس کار برای کارکنان و کارگران وجود داشت, ضروری بودن یکپارچگی و نیز نظم خاص مشخص بود, که البته امروزه نیز همچنان قابل احترام است, ولی در عصر جدید علاوه بر این دلیل اساسی, در عین حال حقوق انسانی در مقامی والاتر,مورد توجه قرار گرفتن استانداردهای امنیتی و سلامتی در لباس کار پرسنل ، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است .